top of page

Pro koho? / For whom?

Pro úplné/falešné začátenčníky, kteří se potřebují naučit základy nebo si je zopakovat a upevnit. 

For false or complete beginners who need to learn basics or want to revise them.

 

Obsah/ Content

 • základní časy (přítomné, minulé a budoucí) / tenses (present, past, future)
 • čísla, abeceda / numbers/alphabet
 • dny, měsíce / days, months
 • rodina / family
 • koníčky / hobbies
 • výslovnost / pronunciation
 • tipy na aplikace, učení a zdroje / tips for apps, studying and sources
 • základní fráze / basic phrases
 • slovosled ve větách  / word order
 • předložky / prepositions

 

JAK TO FUNGUJE? / HOW DOES IT WORK?

Vše budete mít v Google Classroom. 

Je na vás v jakém tempu budete materiály zpracovávat. Doporučuji ale nepřeskakovat, témata na sebe navazují probranou látkou. Cvičení můžete dělat tolikrát, kolikrát chcete.  Kurz lze doplnit o konverzační lekce nebo konzultace. 

 

All will be in Google Classroom. The speed is up to you. I just recommend doing it step by step because the topics connect to previous topics. You can repeat the exercises as many times as you like. It's possible to complete the course with conversational classes or consultations. 

 

 

CO PO KURZU? / WHAT WILL BE AFTER THE COURSE?

Další kurz bude navazovat. Můžete také pokračovat s individuálními nebo skupinovými hodinami. 

 

Another course will continue.   You can also start with individual or group lessons. 

Samostudijní online kurz ANGLIČTINY pro začátečníky

Kč2,700.00 Regular Price
Kč2,299.00Sale Price
  bottom of page