top of page
  • Writer's pictureTC

I WISH / IF ONLY

Updated: Aug 3, 2022

- IF ONLY is more emphatic (má větší důraz)

1) present wishes– I wish / If only + minulý čas

- used often with verbs such as be, have, know, understand

- e.g. I wish I was slimmer. I wish I had longer hair. If only I didn’t have to get up so early.


2) past wishes + regrets – I wish / If only + předminulý čas

- používá se pro vyjádření přání a lítosti o minulosti:

I wish I had studied English at school more. I wish I hadn’t been in prison.

- pro vyjádření lítosti je možné použít i:

· třetí nebo mixovanou podmínkovou větu:

If I hadn’t been so lazy, my weekend would have been better.

If Robert had stopped by, I wouldn’t have to call him.

· should have + past participle:

I should have gone to the dentist. I cannot bear that pain anymore.


3) annoying activities - I wish / If only + would

- přání, když chceme, aby se něco stalo nebo přestalo, jelikož nás to otravuje, vadí nám to

I wish you would stop complaining constantly. If only our neighbours would turn their radio down.

- would nebo minulý čas prostý se také používá pro vyjádření opakované činnosti, např. I wish you didn’t (or wouldn’t) drink so much alcohol.


4) wishes for the future – I wish / if only + would/could

- přání je pouze hypotetické a pravděpodobně se nevyplní např.: I wish I could travel around the world. I wish my family would move abroad.

- pokud je více pravděpodobné, že k dané události dojde, používá se I HOPE

I hope I can go on holiday again soon.

- pro události, které nemáme pod kontrolou a nemůžeme je změnit, nepoužíváme I wish I would, ale I wish I could

I wish I could help you, but it is out of my reach.Practice:76 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page