top of page
  • Writer's pictureTC

'D RATHER / 'D BETTER

Updated: Oct 6, 2022

WOULD RATHER

- zkracuje se na ‘d rather

- překládá se jako ,raději by‘

- we use bare infinitive

I would rather not go anywhere.

Mistakes: I would rather not going anywhere. I would rather not to go anywhere.

- talking about preferences

- also used in questions

e.g.. I’d rather work hard now and have Friday off. Where would you rather go, to the

mountains or the sea?

- při vyjádření záporné věty, NOT následuje přímo po této vazbě a bude tak před holým

infinitivem např. I would rather not eat it as it looks off. I’d rather not stay out long. I

have to go to work tomorrow.

- pokud má věta jiný podmět (tzn. říkáme, aby někdo jiný něco udělal), musíme za vazbu

would rather vložit druhý podmět (tzn. po kom chceme danou činnost)

I would rather my mum picked me up. I’d rather you didn’t go alone. I’d rather you

weren’t here when my parents come.

- ve vedlejší větě se použije MINULÝ ČAS, jelikož se jedná o nereálný čas (ten se objevuje

i u dalších gramatických jevů jako jsou přací věty, podmínkové věty atd.)

- nereálný čas se používá, i když se činnost nevztahuje k minulosti

- často tak používáme were místo was (ale obě varianty jsou přijatelné)

I’d rather he were with me here.HAD BETTER

- stronger and more urgent than should or ought to

- used to give stronger a warning

- short form --> ‘d better

- the meaning of , raději bych měla něco udělat‘

- a bare verb form follows

I had better stop watching TV.

- negative is formed by adding NOT after the phrase

I had better not pour you more wine, you are already drunk.Practice here:

https://www.focus.olsztyn.pl/en-had-better-exercises.html (had better)

https://www.grammarism.com/would-rather-exercises/?qid=665152 (would rather)

https://www.usingenglish.com/quizzes/362.html (mix)

http://baladre.info/english/sedaviwebfront/hadbetter.htm (mix)

https://lingbase.com/en/english/grammar/would-rather-had-better/exercises (mix)31 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page