top of page
  • Writer's pictureTC

'D RATHER / 'D BETTER

Updated: May 28

WOULD RATHER

- zkracuje se na ‘d rather

- překládá se jako ,raději by‘

- we use bare infinitive

I would rather not go anywhere.

Mistakes: I would rather not going anywhere. I would rather not to go anywhere.


- talking about preferences

- also used in questions

e.g.. I’d rather work hard now and have Friday off. Where would you rather go, to the

mountains or the sea?


- při vyjádření záporné věty, NOT následuje přímo po této vazbě a bude tak před holým

infinitivem např.

I would rather not eat it as it looks off.

I’d rather not stay out long.

I have to go to work tomorrow.


JINÝ PODMĚT

Present/future: PAST TENSE (MINULÝ ČAS)

- pokud má věta jiný podmět (tzn. říkáme, aby někdo jiný něco udělal), musíme za vazbu

would rather vložit druhý podmět (tzn. po kom chceme danou činnost)


I would rather my mum picked me up.

I’d rather you didn’t go alone.

I’d rather Nina wasn't here when my parents come.


- ve vedlejší větě se použije MINULÝ ČAS, jelikož se jedná o nereálný čas (ten se

objevuje i u dalších gramatických jevů jako jsou přací věty, podmínkové věty atd.)

- nereálný čas se používá, i když se činnost nevztahuje k minulosti

- často tak používáme were místo was (ale obě varianty jsou přijatelné)

I’d rather he were with me here.


Past: PAST PERFECT (PŘEDMINULÝ ČAS)

  • unreal time is used - we have to shift tenses

Nick called during the meeting. --> I'd rather Nick hadn't called during the meeting.

Eve bumped into Robert. --> Robert would rather Eve hadn't bumped into him.


HAD BETTER

- stronger and more urgent than should or ought to

- used to give stronger a warning

- short form --> ‘d better

- the meaning of , raději bych měla něco udělat‘

- a bare verb form follows

I had better stop watching TV.

- negative is formed by adding NOT after the phrase

I had better not pour you more wine, you are already drunk.Practice here:40 views0 comments

Related Posts

See All

Commenti


bottom of page